XL Motors -verkkokaupan käyttöehdot
1. Yleisten myyntiehtojen voimassaolo

1.1. Yleiset myyntiehdot koskevat XLmotors.ee:n asiakkaiden (jatkossa nimellä Asiakas) ja XLmotors.ee:n omistajan KNK Group OÜ:n (jatkossa nimellä XLmotors.ee) välillä tavaraa ostettaessa syntyviä oikeudellisia suhteita.
1.2. Yleiset myyntiehdot eivät saa olla ristiriidassa Viron tasavallassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa ja tarvittaessa (kiistojen tai puuttuvien tietojen yhteydessä) lainsäädäntö täydentää niitä.
1.3. Näiden Yleisten myyntiehtojen ohella Asiakkaan ja XLmotors.ee:n välisiä suhteita säätelevät XLmotors.ee:n tuotetiedot, hinnasto, ostotiedot ja vakiintuneet hyvät tavat.
1.4. XLmotors.ee varaa itselleen oikeuden muuttaa yksipuolisesti näitä ehtoja ja tuotteiden hintoja toimintansa tehokkuuden, kilpailukyvyn, jatkossa tapahtuvan kehittymisen ja tavaravalikoiman täydentämisen tai uudelleen järjestelyn vuoksi. Ehtojen ja tuotehintojen muutokset ja täydennykset astuvat voimaan alkaen siitä hetkestä, jona kyseiset tiedot ilmestyvät sivustolle www.xlmotors.ee. Mikäli Asiakas toimitti tilauksensa ennen ehtojen muutosten voimaan astumista, Asiakasta koskevat tilauksen lähetyshetkellä voimassa olleet ehdot, pl. mikäli laissa tai näissä ehdoissa on säädetty toisin.
1.5. XLmotors.ee ja Asiakas haluavat käydä kauppaa XLmotors.ee:n kotisivun www.xlmotors.ee kautta tässä asiakirjassa säädetyin ehdoin. XLmotors.ee:n kotisivulla tilausta laatiessaan ja ennakkomaksun suorittaessaan Asiakas vakuuttaa, että on tutustunut myyntiehtoihin ja hyväksyy ne.
1.6. Tuotteiden yhteydessä olevilla kuvilla on hahmottava merkitys.

2. XLmotors.ee:n hinnasto

2.1. XLmotors.ee-verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on esitetty euroissa ja ilman perille toimitukseen liittyvää kustannusta.
2.2. Tavaran perille toimituksen hinta riippuu Asiakkaan tilauksen laatimisen yhteydessä valitsemasta toimitustavasta.
2.3. XLmotors.ee varaa itselleen oikeuden korjata hintoja. Mikäli Asiakas lähetti tilauksensa ennen hinnanmuutoksen voimaan astumista, hänelle on voimassa se hinta, joka oli mainittuna ennakkomaksulaskussa tilauksen laatimishetkellä.

3. Ostoskori ja tilauksen laatiminen

3.1. Asiakkaan Ostoskori luodaan sillä hetkellä, jona hän on napsauttanut nuppia ”Lisää koriin”.
3.2. Tuotteen lisääminen Ostoskoriin ei vielä sido Asiakasta ostamaan.
3.3. Asiakas voi muuttaa Ostoskorissa olevien tuotteiden määrää ja halutessaan poistaa niitä Ostoskorista.
3.4. Ostoskorissa olevat tuotteet ovat tilauksen vahvistamiseen asti myös muiden XLmotors.ee:n Asiakkaiden saatavilla.
3.5. Tilauksen laatimiseksi Asiakas painaa nuppia ”Laadi osto”.
3.6. Tilauksen laatimiseksi Asiakas valitsee itselleen sopivan toimitus- ja maksutavan sekä tarkastaa Saajan ja Maksajan tietojen virheettömyyden.
3.7. Tilauksessa esitettyjen tietojen täsmällisyydestä riippuu Asiakkaan ostamien tuotteiden häiriötön perille toimittaminen. Nupin ”Aloitan maksamisen” painamisen jälkeen Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattisesti lasku.
3.8. Tilaus postitetaan, kun XLmotors.ee:n pankkitilille on saapunut laskun perusteella maksettava summa 100-prosenttisesti.

4. Tilatun tavaran maksaminen

4.1. Käteisellä tai maksupäätteellä paikan päällä myymälässä (osoitteessa Sõpruse puiestee 209, Tallinna).
4.2. Montonio Finance OÜ:n välityksellä verkkopankin linkin kautta (Swedbank, SEB, Luminor, LHV Pank, Danske Pank, Coop Pank, poco pay)
4.3. Luotto- tai pankkikortilla Montonio Finance OÜ:n kautta.
4.4. Kun Asiakas on vahvistanut tilauksen, Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään välittömästi lasku, jonka perusteella tavara maksetaan.
4.5. Mikäli Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen ei ole yhden tunnin kuluessa tilauksen laatimisesta saapunut tilausvahvistusta, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteella info@xlmotors.ee.
4.6. Laskussa ovat mainittuina Asiakkaan tilaamat tuotteet sekä yhteystiedot, joilla tilaus lähetetään.

5. Tuotteiden perille toimittaminen ja luovuttaminen

5.1. Sopimuksen voimaan astumisen jälkeen ehtojen 3.8. mukaisesti, ja sillä edellytyksellä, että kohta 1.5. on täytetty, tuotteet toimitetaan Asiakkaan tilauksessa esittämään osoitteeseen.
5.2. Asiakas voi valita seuraavista toimitustavoista: Itella Smartpostin, Omnivan ja DPD Groupin pakettiautomaatti tai lähetti. XLmotors.ee lähettää tilaukset matkaan 2-3 työpäivän kuluessa. Lähetetyt tavarat saapuvat Asiakkaalle pääsääntöisesti seuraavana työpäivänä.
5.3. XLmotors.ee varaa itselleen oikeuden muuttaa toimitustapoja.
5.4. Tilauksessa esitettyjen tietojen täsmällisyydestä ja virheettömyydestä riippuu viivästysten ja väärinkäsitysten välttäminen tavaran perille toimittamisessa. XLmotors.ee ja Omniva/Smartpost/DPD eivät vastaa tuotteiden perille toimittamisen viivästymisestä ja aiheutuneista väärinkäsityksistä, mikäli viivästys tai väärinkäsitys on johtunut Asiakkaan tilauksen laatimisen yhteydessä esittämien tietojen epätäsmällisyydestä tai virheellisyydestä.
5.5. Mikäli toimitusosoite muuttuu, XLmotors.ee pyytää Asiakasta lähettämään uudet tiedot niin mahdollisimman nopeasti. Jos tavara on jo postitettu, toimitusosoitteen muuttaminen ei ole enää mahdollista.

6. Tilauksen peruminen ja tuotteen palauttaminen

6.1. XLmotors.ee:llä on oikeus mitätöidä Asiakkaan tilaus siinä tapauksessa, että laskua ei ole maksettu kahdessa kalenteripäivässä tai Asiakkaan toivoman maksuajan kuluessa.
6.2. Mikäli tavara ei sovi tai ei vastaa Asiakkaan odotuksia, hänellä on oikeus palauttaa se 14 työpäivän kuluessa tavaran haltuun saamisesta lukien. Palautettavan tavaran tulee olla vahingoittumaton, käyttämätön, tuotekyltein varustettu, alkuperäispakkauksessa ja huolellisesti pakattu. Raha palautetusta tavarasta saapuu takaisin Asiakkaan pankkitilille kahden työpäivän kuluessa, joka tapauksessa viimeistään 14 työpäivän kuluessa siitä, kun XLmotors.ee on saanut tavaran haltuunsa. Tavaran palauttamiseksi Asiakas lähettää tätä koskevan ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen info@xlmotors.ee.
6.3. Tavaran palautuskustannukset maksaa ostaja.
6.4. Tuotteen palautuskustannukset maksaa ostaja tavanomaisessa määrässä, ei kuitenkaan enemmän kuin 10 euron verran, paitsi siinä tapauksessa, että luovutettu esine ei vastaa tilattua.
6.5. Mikäli Asiakas haluaa vaihtaa palautettavan tuotteen johonkin toiseen tuotteeseen tai samaan, toisen kokoiseen tuotteeseen, Asiakas maksaa palautettavasta tuotteesta postimaksun. Uuden vaihdetun tuotteen postituksesta XLmotors.ee maksaa yhden kerran postimaksun. Jokaisesta seuraavasta vaihdosta maksaa ostaja.
6.6. XLmotors.ee maksaa takaisin lähetyksen kustannukset siinä tapauksessa, että tavara on vahingoittunut, jota ei ollut mahdollista ulkoisella tarkastelulla havaita ja joka ei ollut aiheutunut pakkauksen avaamisen yhteydessä, tai mikäli tavara ei ole se, mikä oli tilattu.
6.7. Mikäli palautettava tuote on huonontunut ja huonontuminen on aiheutunut seikoista, jotka eivät ole johtuneet XLmotors.ee:stä ja tuotteen käyttötarkoituksen vastaisen käytön tuloksena, XLmotors.ee:llä on oikeus nettouttaa tuotteen arvon väheneminen Asiakkaan tuotteesta maksamasta ja Asiakkaalle palautettavasta summasta.
6.8. Palautuskaavakkeen löydät tästä – Liite 1

7. Takuu ja vaatimuksia vastaamattomien tuotteiden palauttaminen

7.1. Viron velvoiteoikeuslain (VÕS, 11. luku, 218. pykälä 2. mom.) mukaisesti Asiakkaalla on oikeus esittää valitus kahden vuoden kuluessa tavaran haltuun saamisesta lukien. Tästä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana aiheutuneen vian osalta edellytetään, että se oli olemassa tuotteen ostohetkellä ja myyjän tulee selvittää vian luonne.
7.2. Mikäli vika on luonteeltaan teknologinen, Asiakas voi vaatia tuotteen korjaamista ja mikäli korjaaminen on mahdotonta tai tehotonta, tuotteen vaihtamista. Rahan palauttamista voi vaatia siinä tapauksessa, että vaihtaminen kohtuullisessa ajassa ei ole osoittautunut mahdolliseksi sopivan tuotteen puuttumisen vuoksi (VÕS, 11. luku, 222. pykälä, 1. mom.).
7.3. Yllättävän vian ilmetessä Asiakkaan tulee lähettää sähköpostikirje osoitteeseen info@xlmotors.ee seuraavin tiedoin: Asiakkaan nimi ja yhteystiedot; valituksen esittämispäivä; tuotteessa ilmennyt vika, pyydämme liittämään myös valokuvat; XLmotors.ee:lle esitettävä vaatimus; laskun numero, mahdollisuuksien mukaan liitettävä laskun kopio.
7.4. XLmotors.ee ei ole vastuussa:
7.4.1. Asiakkaan syystä tai huolimattomuudesta tapahtuneesta tuotteen vahingoittumisesta;
7.4.2. tuotteen luonnollisesta fyysisestä kulumisesta tavanomaisessa käytössä.

8. Vastuu ja ylivoimainen este

8.1. XLmotors.ee on Asiakkaalle vastuussa XLmotors.ee:n toimesta näiden ehtojen rikkomisella aiheutuneesta vahingosta Viron tasavallassa voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa ja säädetyssä laajuudessa.
8.2. Asiakas on XLmotors.ee:lle vastuussa Asiakkaan toimesta näiden ehtojen rikkomisella aiheutuneesta vahingosta Viron tasavallassa voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa ja säädetyssä laajuudessa.
8.3. Kumpikaan osapuoli ei ole toiselle osapuolelle vastuussa, ja sen käyttäytymistä ei katsota näiden ehtojen rikkomiseksi, minkään velvollisuutensa täyttämisen viivyttämisestä tai sen laiminlyönnistä, mikäli mainitun viivästyksen tai laiminlyönnin syy ei ollut mainitun osapuolen hallinnassa (ylivoimainen este).
8.4. XLmotors.ee ei korvaa henkistä vahinkoa, jota Asiakkaalle voi aiheuttaa toimitusaikojen, hintojen ja muiden ehtojen muuttuminen näiden ehtojen puitteissa.
8.5. XLmotors.ee ei korvaa Asiakkaan kustannuksia, jotka johtuvat siitä seikasta, että Asiakas otti itselleen kolmansien (XLmotors.ee:stä riippumattomien) henkilöiden suhteen velvollisuuksia näiden ehtojen kanssa ristiriidassa olevin ehdoin.
8.6. XLmotors.ee ei korvaa Asiakkaalle toimitusaikojen, hintojen ja muiden ehtojen muuttumisen seurauksena ilmenneitä käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia.

9. Muut ehdot

9.1. XLmotors.ee käyttää Asiakkaan antamia henkilötietoja vain Asiakkaan ostotilauksen täyttämiseen. Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja niitä ei julkisteta kolmansille osapuolille, pl. silloin, kun Asiakkaan valitsema toimitustapa sitä edellyttää, sekä laissa säädetyissä tapauksissa.
9.2. XLmotors.ee varaa itselleen oikeuden lähettää Asiakkaalle tietoa uusista tuotteista ja alennustarjouksista, mikäli Asiakas on tilannut XLmotors.ee:n uutiskirjeen. Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista XLmotors.ee:n tietokannasta.
9.3. Näissä ehdoissa säätämättömissä kysymyksissä Asiakas ja XLmotors.ee nojautuvat Viron tasavallassa voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä muihin osapuolten välisiä suhteita sääteleviin asiakirjoihin.
9.4. Näiden ehtojen täyttämisestä seuraavat erimielisyydet ja kiistat osapuolet ratkaisevat ennen kaikkea neuvotteluteitse. Mikäli Sopimuksesta seuraavia kiistoja ei onnistu ratkaista osapuolten neuvotteluin, sekä Asiakkaalla että XLmotors.ee:llä on oikeus kääntyä oikeuksiensa puolustamiseksi kuluttajansuojaviranomaisen (Tarbijakaitseamet) tai tuomioistuimen puoleen.

10. Toimitus

10.1. Varastossa olevia tuotteita koskee 1-4 työpäivän toimitusaika.
10.2. Erikoistilausten osalta toimitusaika riippuu tavaran luonteesta.
10.3. Tavaroiden toimitusaika on pisimmillään 14 työpäivää.

11. Kiistojen ratkaiseminen

11.1. Mikäli ostajalla on Verkkokaupalle esitettävä valituksia, ne tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@xlmotors.ee tai esittää puhelimitse numeroon: +372 53801942. Mikäli ostaja ja Verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan kiistaa sopien, ostajalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (Tarbijavaidluste komisjon). Menettelyehtoihin voi tutustua ja hakemuksen esittää tästä. Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluu ostajan ja Verkkokaupan välillä solmitusta sopimuksesta seuraavien kiistojen ratkaiseminen. Ostajan valituksen käsittely lautakunnassa on maksutonta. Ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajariitoja ratkaisevaan foorumiin. Tilausehtoihin ja XLmotors.ee-verkkokaupan kauppasopimuksiin sovelletaan Viron lakia. Mikäli tilausehtojen jokin säädös on mitätön, se ei vaikuta muilta osin tilausehtojen eikä kauppasopimuksen voimassa oloon. Mitätön säädös korvataan laillisella säädöksellä, joka on mitätöntä säädöstä oikeudellisesti ja taloudellisesti kaikkein lähimpänä.

12. Loppukohdat

12.1. Näihin tilausehtoihin ja XLmotors.ee-verkkokaupan kauppasopimuksiin sovelletaan Viron lakia. Mikäli tilausehtojen jokin säädös on mitätön, se ei vaikuta muilta osin tilausehtojen tai kauppasopimuksen voimassaoloon. Mitätön säädös korvataan laillisella säädöksellä, joka on mitätöntä säädöstä oikeudellisesti ja taloudellisesti kaikkein lähimpänä..